Witajśo

Serby maju demokratiski legitiměrowane ludowe zastupnistwo – Serbski sejm.

Na toś tej stronje móžoš se ako wólaŕka abo wólaŕ za pśichodne wólby Serbskego sejma registrěrowaś.

registrěrowanje za wólaŕki a wólarje


Wobglědowaŕki a wobglědowarje wólbow maju wažnu funkciju pśi parlamentariskich wólbach.

How móžośo se ako njewótwisny wólbny wobglědowaŕ registrěrowaś.


How namakajośo wšykne informacije k wólbam: